جستجوی ارزش کالا

مشاوره ارزشی و تعرفه ای کالا

کلیه کالاهای بازرگانی که از کشور مبدأ وارد قلمرو گمرکی شده‌اند نسبت به قوانین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول حقوق و عوارض می‌شوند؛ که از طریق اظهارنامه تسلیمی صاحب کالا یا نماینده قانونی آن اظهار گردیده است.
با توجه به اسناد مربوطه اعم از اینویس (فاکتور) و پکینگ لیست بررسیی ارزش و تعرفه کالا توسط کارشناسان، ارزیابی در گمرک انجام گرفته و در صورت اختلاف نسبت به سوابق گمرکی و لیست ISC با مراجعه به سایت فروشنده و یا استعلام از بازار کالا موجب اختلاف گمرکی گردد. صاحب کالا یا ترخیص کار مراحل اعتراض و رسیدگی به اختلافات تعرفه‌ای و ارزشی را از گمرک ایران پیگیری و نهایتا با مراجعه به حل اختلاف گمرکی انجام می‌گردد.